Wraz z końcem kwietnia zakończył się zorganizowany przez NIKiDW cykl trwających od marca szkoleń internetowych – webinariów dla kół gospodyń wiejskich na temat przestrzegania przepisów prawa autorskiego w działalności KGW. Na szkolenia zapisało się 1081 członkiń ze wszystkich województw. Dla każdego województwa odbyły się po 2 webinaria.

Na szkoleniach poruszane były kwestie związane z potrzebą respektowania praw autorskich w działalności kulturalnej i twórczej, a w szczególności tej związanej z: rękodziełem, wzornictwem, utworami muzycznymi, przepisami kulinarnymi i tworzeniem marki własnej.

Uczestnicy szkoleń w trakcie 1,5 godzinnych webinariów prowadzonych przez prawników z Kancelarii Radcy Prawnego Zbigniew Rogowski dowiedzieli się m. in.:
-Kiedy mamy do czynienia z osobą twórcy?
-Co może być przedmiotem prawa autorskiego?
-Jak ustalić kiedy mamy do czynienia z utworem?
-Co podlega ochronie prawnej i dlaczego?
-Jak możemy chronić prawa autorskie?

Uczestniczki webinariów uzyskały też informacje, w jaki sposób można rozporządzać posiadanymi prawami autorskimi oraz kiedy posiadanie praw autorskich nie jest potrzebne do korzystania z utworu; jakie mogą być skutki braku regulacji kwestii praw autorskich w nawiązywanych umowach, oraz kiedy mamy do czynienia z utworem inspirowanym, a kiedy z kopiowaniem cudzych dzieł.

Na stronie www.kgw.edu.pl dostępna jest prezentacja ze zrealizowanych szkoleń.

Wszystkim uczestniczkom i uczestnikom dziękujemy za udział w webinariach i życzymy powodzenia w aktywności twórczej!