Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi Oddział w Puławach posiada cenny księgozbiór, który liczy około 360 tysięcy jednostek bibliotecznych, w tym 207 tysięcy wydawnictw zwartych, około 139 tysięcy wydawnictw ciągłych i 12 tysięcy zbiorów specjalnych. W zbiorach biblioteki znajdują się dwie cenne kolekcje: stare druki (828 woluminów z XVI–XVIII wieku) i polonica XIX-wieczne (około 8200 woluminów), które tworzą Narodowy Zasób Biblioteczny. W tym miejscu chcemy Państwu prezentować najciekawsze i najcenniejsze kolekcje, które biblioteka posiada w swych zbiorach. Zapraszamy również do odwiedzenia Biblioteki NIKIDW Oddział w Puławach, gdzie czytelnicy mają możliwość bezpośrednio zapoznać się z wybranymi tytułami.


HUGO KOŁŁĄTAJ
„O ustanowieniu i upadku konstytucyi polskiey 3go Maia 1791”,
Cz. 1 i 2, Kraków 1793

Konstytucja 3 Maja to bez wątpienia jeden z najważniejszych symboli niepodległości Polski. 230 lat temu – Hugo Kołłątaj – jeden z twórców Konstytucji 3 Maja pisał o ustanowieniu konstytucji (część 1) oraz stadium jej upadku (część 2). 
Pierwsza część została podzielona na osiem rozdziałów opisujących treść samego dokumentu i zawartych w nim decyzji, ale również okoliczności, które towarzyszyły jego powstaniu. Część druga dzieła to stadium upadku Konstytucji 3 Maja spisane w ośmiu rozdziałach. 

 

Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego wraz ze stanami skonfederowanemi w liczbie podwóyney naród Polski reprezentującemi. Najważniejsze zmiany, które wprowadzała Konstytucja:
-trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą,
-ograniczała immunitety prawne oraz przywileje szlachty zagrodowej, co miało na celu zapobieżenie możliwości przekupstwa biednego szlachcica przez agentów obcego państwa.

Konstytucja przestała w praktyce obowiązywać 24 lipca 1792 roku. Przestała natomiast być obowiązującym aktem prawnym 23 listopada 1793 roku. Po utracie niepodległości przez Polskę w 1795 roku przez 123 lata rozbiorów przypominała o walce o niepodległość.

Zapraszamy do naszego Katalogu: http://gamma.cbr.edu.pl/F/?local_base=CAL01
oraz na stronę Rolniczej Biblioteki Cyfrowej: http://mars.cbr.edu.pl:8080/dlibra

 

Ustawa Rządowa: prawo uchwalone dnia 3. maia, roku 1791…” Warszawa, 1791