Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004 r., obchodzone między 1 maja (Świętem Pracy), a 3 maja (Świętem Narodowym 3 maja). W tym dniu nie zapomnijmy wyeksponować naszych narodowych barw❗

Warto również włączyć się w akcję #mojaflaga – Biura „Niepodległa”, która zaprasza do wyeksponowania biało-czerwonych barw z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Aby do niej dołączyć wystarczy wyeksponować flagę przed domem, na balkonie czy w miejscu pracy, a zdjęcie z flagą udostępnić w mediach społecznościowych z opisem #mojaflaga.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi razem z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Biurem „Niepodległa” zaprasza do świętowania.

#mojaflaga 2023 – świętujmy razem Dzień Flagi RP!