8 marca ruszył cykl szkoleń internetowych – webinariów dla Kół Gospodyń Wiejskich na temat przestrzegania przepisów prawa autorskiego w działalności KGW zorganizowany przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Inicjatywa objęta Patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka.

Pierwsze webinarium z cyklu „Prawo autorskie dla KGW” odbędzie się dla kół z województwa dolnośląskiego 8-go marca o godz. 17.00. W kolejnych dniach, aż do końca kwietnia, szkolenia będą odbywały się w poszczególnych województwach, dla których przewidziano po dwa terminy do wyboru. Udział w nich jest bezpłatny.

Aby zapisać się na szkolenie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online na stronie: www.kgw.edu.pl

W aktywności kulturalnej i twórczej bardzo często napotykamy na kwestie związane z potrzebą respektowania praw autorskich. W szczególności dotyczy to działalności związanej z:

• rękodziełem
• wzornictwem
• utworami muzycznymi
• przepisami kulinarnymi
• tworzeniem marki własnej

Uczestnicy szkoleń w trakcie 1,5 godzinnych webinariów prowadzonych przez doświadczonych prawników, dowiedzą się więc m. in.:

• Kiedy mamy do czynienia z osobą twórcy?
• Co może być przedmiotem prawa autorskiego?
• Jak ustalić kiedy mamy do czynienia z utworem?
• Co podlega ochronie prawnej i dlaczego?
• Jak możemy chronić prawa autorskie?

Uczestniczki webinariów dowiedzą się też, w jaki sposób można rozporządzać posiadanymi prawami autorskimi oraz kiedy ich posiadanie nie jest konieczne. Uzyskają wiedzę na temat skutków braku regulacji kwestii praw autorskich w nawiązywanych umowach, kiedy mamy do czynienia z utworem inspirowanym, a kiedy z kopiowaniem cudzych dzieł.

Omówione zostaną też kwestie związane z uczestnictwem w organizacjach zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i inne zagadnienia interesujące uczestników, przedstawione na praktycznych przykładach z działalności KGW. Szkolenia będą prowadzone przez Kancelarię Radcy Prawnego Zbigniew Rogowski. Na stronie www.kgw.edu.pl dostępny jest regulamin szkoleń i formularz zgłoszeniowy online.

Zapraszamy!

Oprac. Mikołaj Niedek