Miło nam poinformować Państwa, że ogłoszony przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi konkurs „Korzenie i skrzydła” na najlepszą pracę magisterską na temat kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich w Polsce, dobiegł już końca. Wyłoniliśmy laureatów, których chcemy szczególnie uhonorować, podczas uroczystego wręczenia nagród, dnia 26 kwietnia 2023 r. Swoją obecność w tym wydarzeniu zapowiedzieli, Anna Gembicka Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz  Wojciech Murdzek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Uroczystość będzie transmitowana online.

Nasz Konkurs był skierowany do magistrantów kierunków z obszaru nauk humanistycznych: etnografii, socjologii, historii, ale także architektury czy nauk o sztuce. Do konkursu mogły być zgłaszane prace dotychczas niepublikowane, napisane w języku polskim, które zostały obronione w latach 2018-2022, jak również te, które nie uzyskały nagród w pierwszej edycji Konkursu za 2021 rok.

Zależy nam, by za jego pośrednictwem wzmocnić nurt badań nad dziedzictwem materialnym, niematerialnym oraz przyrodniczym polskiej wsi, ale także by chronić wartości duchowe, tradycyjne umiejętności, zjawiska historyczne i obyczajowe. 

Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem odbiorców. Otrzymaliśmy 30 zgłoszeń, a tematyka prac oscylowała wokół zagadnień związanych z szeroko pojętą kulturą i dziedzictwem obszarów wiejskich, dotykając kwestii folkloru muzycznego i słownego, architektury wsi, muzealnictwa etnograficznego.

Komisja oceniła je zgodnie z założeniami Konkursu, zawartymi w Regulaminie, przyznając ujęte w nim nagrody. Ponadto postanowiliśmy uhonorować promotorów prac, które zajęły I miejsce.

Patronat nad konkursem objęli m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Edukacji i Nauki, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polski Komitet ds. UNESCO.

26 kwietnia br. o godz. 12.00 wszystkich zainteresowanych, a szczególnie uczestników, promotorów, patronów, którzy w tym dniu nie będą mogli osobiście uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród, zapraszamy na nasz profil na facebooku: NIKiDW, na którym będzie prowadzona transmisja na żywo z tego wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy!