18 lutego odbyły się trzy potańcówki organizowane przez Biura Regionalne w Pułtusku, Łysomicach i Częstochowie. Mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej i okolic ruszyli w tan! Okazuje się, że ostrowianie muzykę ludową mają we krwi! Podczas Kurpiowskiej Potańcówki Ostatkowej sala Starej Elektrowni wypełniła się po brzegi. Współorganizatorem był Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej. Już na kilkadziesiąt minut przed rozpoczęciem