Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi przystąpił do realizacji projektu pt. „(Nie)ginące zawody, umiejętności i obyczaje w społecznościach wiejskich – Mazowsze i Polska Wschodnia” realizowanego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa” prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Oprócz NIKiDW partnerem projektu jest również Fundacja Polski Instytut Rozwoju Rodziny. Działa już strona internetowa projektu www.nieginacezawody.pl

Projekt „(Nie)Ginące Zawody” poświęcony jest tradycyjnym zawodom i umiejętnościom związanym z obróbką drewna oraz lokalnym i regionalnym tradycjom i obyczajom związanym z symboliką zarówno drewna, jak i drzew, z których ono powstaje. W ramach projektu realizowane będą zadania badawcze oraz upowszechnieniowe, edukacyjne i promocyjne. Badaniami ankietowymi objęte zostanie społeczne postrzeganie tradycyjnych zawodów i zapotrzebowania na usługi i produkty wytwarzane w sposób tradycyjny. Z rzemieślnikami pracującymi tradycyjnymi metodami zostaną przeprowadzone interdyscyplinarne wywiady oraz nagrane filmy sferyczne promujące aktywność rzemieślniczą, rękodzielniczą i artystyczną.

Zadaniem realizowanym w ramach projektu przez NIKiDW będzie konkurs pt. „Zachowaj tradycje – (nie)ginące zawody, umiejętności i obyczaje. Teraz drewno!”, który planujemy uruchomić już w marcu 2023 roku! Konkurs będzie adresowany do twórców ludowych, rękodzielników i rzemieślników zajmujących się wykorzystywaniem i obróbką drewna.

Nie zdradzamy więcej…

Szczegółowe informacje już wkrótce na stronie: www.nikidw.edu.pl