KGW w Wysocicach zostało założone w 2014 roku i obecnie liczy 17 osób. Członkinie Koła to my „Dłubnianki”- staramy się być aktywne, kreatywne, twórcze, przedsiębiorcze. Razem tworzymy serdeczną atmosferę, dbamy o wspólną i dobrą współpracę, troszczymy się o środowisko i zabytki w naszej miejscowości. Promujemy zdrowie poprzez aktywność fizyczną, angażujemy się w uroczystości parafialne, uczestniczymy w imprezach gminnych, włączamy się w akcje charytatywne, integrujemy się z innymi Organizacjami naszej Gminy. Pomimo różnych zainteresowań, obowiązków i funkcji, jakie pełnimy w życiu społecznym, wykorzystujemy swoje doświadczenie, pomysły i chęci, aby realizować cele zapisane w Statucie. Angażując się w sposoby ich realizacji dobrze się bawimy, poznajemy, a także rozwijamy swoje talenty i pasje, co ma ogromny wpływ na jakość naszego życia. Jesteśmy Stowarzyszeniem o celach niezarobkowych, podstawowym źródłem naszych dochodów są składki członkowskie, dotacje z budżetu państwa, datki ze stołu kulinarnego czy darowizny w formie darów rzeczowych.

 

Jesteśmy Organizacją dobrowolną, niezależną, zrzeszającą mieszkanki Wysocic, wspierającą rozwój przedsiębiorczości kobiet i aktywności na rzecz środowiska wiejskiego, poznajemy kulturę, obrzędy, tradycje, zwyczaje i obyczaje innych regionów, rozwijamy swoje talenty, pasje, zainteresowania. Promujemy, podtrzymujemy i pielęgnujemy tradycje międzypokoleniowe, bierzemy udział w konkursach kulinarnych i artystycznych na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Kultywując tradycje zbiorów i darów „Naszej Ziemi”, pracę rolników, Święto Plonów – pleciemy/wijemy wieniec z zebranych zbóż, kwiatów, traw, liści i ziół, przygotowujemy stoisko kulinarne z potrawami wytrawnymi i na słodko. Integrując się ze społecznością lokalną zapraszamy do wspólnego uczestniczenia w kolędowaniu, śpiewaniu pieśni Maryjnych.

Promujemy:
• Miejsce zamieszkania wieś Wysocice i Gminę Gołcza.
• Kobiety mieszkające na terenach wiejskich w życiu gospodarczym, kulturalnym i społecznym.
• Twórczość, bogactwo i różnorodność produktów rolnych i żywnościowych obszarów wiejskich.
• Rozwój kultury ludowej (lokalnej i regionalnej).
• Lokalną tradycję kulinarną i artystyczną.
• Zdrowy tryb życia, zdrowie, poprzez aktywność fizyczną i ruchową.
• Koła Gospodyń Wiejskich poprzez spotkania integracyjne i okolicznościowe.
• Wzajemną interakcję z Organizacjami i Instytucjami na naszym terenie.

 

Kultywujemy:
• Tradycje chrześcijańskie i świąteczne związane z obyczajami świąt – Wielkanocnych, Bożego Ciała, Dożynkami, Odpustem.
• Tradycje wielowiekowe, międzypokoleniowe, ludowe, okolicznościowe, np. pieczenie i dekorowanie pierników, biesiadę karnawałową pt.: „Karnawał na słodko” (ze śpiewem, pączkami, chrustem, oponkami).
• Tradycje, wartości, zwyczaje i obrzędy ludowe – wykonując rękodzieła ludowe i artystyczne nawiązujące do sztuki, kultury i tradycji polskiej wsi.

Dbamy:
• środowisko (wiosenne porządki na skwerze).
• zabytki, pomniki, groby (porządki na Grobie Nieznanego Żołnierza).

 

Angażujemy się w:
• Konkursy artystyczne (BiOAK, ARiMR).
• Konkursy kulinarne (Festiwal KGW – „Polska od Kuchni”, „Bitwa Regionów”,
„Pomaganie krzepi”, „Gellwe”).
• Imprezy Gminne (Żniwo-granie – wieniec, stół z potrawami lokalnymi, występ artystyczny, Święto Niepodległości, Niedziela Palmowa – palma).
• Uroczystości Parafialne (Boże Ciało/Odpust – procesja, Dożynki – wieniec, Niedziela Palmowa – palma).

Wspieramy:
• Fundacje, festyny i akcje charytatywne (Zupa dla Ukrainy, Szlachetna Paczka, WOŚP, challenge).

Poznajemy:
• Nasz region – Dłubniański Park Krajobrazowy, Dolina Dłubni, Pomniki przyrody (wycieczka – spacer, rower).

 

Organizujemy:
• Wydarzenia lokalne – spacery przez Wysocice śladami naszych członkiń, zajęcia sportowe, ćwiczenia na siłowni sportowo-rekreacyjnej, wycieczki rowerowe, nordic-walking.
• Wycieczki o charakterze kulturowym i przyrodniczym (Kazimierz Dolny, Sandomierz, Wrocław, Zakopane, Kraków – kino).
• Seminaria/warsztaty kosmetyczne w wymiarze lokalnym.

https://www.facebook.com/kgwwwysocicach

Opracowała Iwona Kupczyk

Fot. Z Arch. KGW