Kancelaria Prezydenta RP zainaugurowała trzecią odsłonę konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Tematem przewodnim tej edycji będą „Polskie zwyczaje żniwne i dożynkowe”.

Konkurs zainicjowany przez Małżonkę Prezydenta RP – Agatę Kornhauser-Dudę, został objęty Jej Honorowym Patronatem. Adresatami Konkursu są: Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. z 2021 r. poz. 2256), Koła działające na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz.U. z 2022 r. poz. 281) oraz stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Nabór do Konkursu rozpoczął się 12 stycznia, a zakończy 12 marca br. Wzorem poprzednich edycji, etap wojewódzki odbędzie się w formule online, natomiast etap ogólnopolski planowany jest w formule stacjonarnej. Zwycięzcy etapu wojewódzkiego zaprezentują się podczas zmagań konkursowych w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Otrębusach. W wydarzeniu planowany jest udział Małżonki Prezydenta RP. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich 2023 w Warszawie.

Do pobrania:

Regulamin III edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich
Karta zgłoszeniowa (pdf) – Załącznik nr 1 do Regulaminu
Karta zgłoszeniowa (doc) – Załącznik nr 1 do Regulaminu

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!