17 listopada w siedzibie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi odbyło się seminarium „Współpraca Instytucji budujących bazę SIGŻ – wymiana doświadczeń”, na którym przedstawiono informacje dotyczące realizacji ustalonych celów współpracy oraz planowanych działań aktualizacji bazy, wynikających z potrzeb informacyjnych środowisk akademickich.

System Informacji o Gospodarce Żywnościowej (SIGŻ) to baza online tworzona przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi we współpracy z pięcioma ośrodkami naukowymi: Biblioteką Główną Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego im. Władysława Grabskiego w Warszawie, Biblioteką Główną Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Biblioteką Główną Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie oraz Biblioteką Główną Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

SIGŻ to baza abstraktowa zawierająca artykuły z czasopism naukowych z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, weterynaryjnych i nauk pokrewnych. Stanowi cenne źródło informacji dla uczniów, studentów oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

Seminarium „Współpraca Instytucji budujących bazę SIGŻ – wymiana doświadczeń” było dla jej uczestników doskonałą okazją do analizy wspólnych działań, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk wypracowanych podczas pracy nad dokumentowanym artykułem. Pokazało, że dzielenie się spostrzeżeniami, pokazywanie innowacyjnych rozwiązań, podnoszą jakość i efektywność pracy z bazą SIGŻ.

Podjęcie współpracy z Instytucjami zewnętrznymi w zakresie dokumentowania artykułów z czasopism polskich to dla Instytutu ważny krok w rozwoju Systemu Informacji o Gospodarce Żywnościowej (SIGŻ) jak również w popularyzacji nauki i wiedzy w obszarze nauk rolniczych.

Fot. Rafał Karpiński