W najbliższy piątek, 18 listopada, o godz. 17.00, w Galerii Sztuki Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej odbędzie się wernisaż wystawy 3. Konkursu na Budowę Instrumentów Ludowych im. Jana Kawuloka i Feliksa Jankowskiego.
Konkurs na Budowę Instrumentów Ludowych im. Jana Kawuloka i Feliksa Jankowskiego został zorganizowany już po raz trzeci przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej.

Na wystawie będzie można zobaczyć wybrane prace nagrodzone w ramach konkursu, m.in. rogi pasterskie, trombity, dudy żywieckie czy też gajdy śląskie, a także różnego rodzaju piszczałki oraz okaryny i inne narzędzia muzyczne.
W aktualnej edycji wzięło udział 17 uczestników – zaprezentowali oni łącznie 107 instrumentów, spośród których zdecydowanie najliczniejszą grupę stanowią aerofony, tj. wszelkiego rodzaju piszczałki, a także dudy żywieckie oraz – rzadko prezentowane w konkursie – gajdy śląskie. Ponadto komisja oceniła należące również do tej grupy: trombity, rogi pasterskie, okaryny (ceramiczne, drewniane, z rogów zwierzęcych), a także gwizdki i gliniane ptaszki.

Budowa instrumentów tradycyjnych, która wymaga połączenia zdolności rękodzielniczych z umiejętnością grania i słuchem muzycznym, jest w Beskidach Zachodnich dziedziną nadal żywą i chętnie kontynuowaną.

Nadesłane prace oceniono pod względem brzmienia, a także stopnia trudności wykonania. Wzięto pod uwagę pracochłonność i rodzaj materiału, z jakiego zostały wykonane, jak również walory estetyczne zgłoszonych instrumentów.

Organizator konkursu postawił sobie za cel ożywienie zainteresowania wykonywaniem instrumentów ludowych, odnalezienie nieznanych lub zapomnianych specjalistów w tej dziedzinie, a także udokumentowanie ich działań warsztatowych. Rezultatem owych starań będzie przede wszystkim pozyskanie i zaangażowanie nowych budowniczych instrumentów tradycyjnych, a także przybliżenie w katalogu aktualnego stanu tej dziedziny twórczości ludowej na terenie Beskidu Śląskiego i Żywiecczyzny.

Wystawę można oglądać do 16 grudnia w godz. 10.00-17.00. Wstęp wolny.

3. Konkurs na Budowę Instrumentów Ludowych im. Jana Kawuloka i Feliksa Jankowskiego dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Materiały prasowe: ROK w Bielsku-Białej