Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wraz z partnerami zaprasza na obrady Międzynarodowej Konferencji Naukowej Niematerialne dziedzictwo kulturowe – znaczenie i rola w kontekście krajobrazu kulturowego, która odbędzie się w Uniejowie w dniach 16–17 listopada 2022 roku.

Wykłady i referaty wygłoszą naukowcy różnych dyscyplin z Polski oraz z Ukrainy, Bułgarii, Czech, Słowacji. Wymienią się doświadczeniami w zakresie holistycznego badania dziedzictwa niematerialnego. Jest to czwarta konferencja UMCS dedykowana naukowym założeniom ochrony lokalnych i regionalnych tradycji w myśl Konwencji UNESCO 2003.

 

Program do pobrania:

https://spycimierskiebozecialo.pl/wp-content/uploads/2022/11/Program-konferencji.pdf

 

 

Organizator

Instytut Nauk o Kulturze

Katedra Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Gospodarze

Gmina Uniejów

Parafialne Stowarzyszenie „Spycimierskie Boże Ciało” w Spycimierzu

Współorganizatorzy

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze

 

Przy udziale

Centrum pro studium nemateriálního kulturního dědictví, Ústav evropské etnologie, Masarykova univerzita, Brno

Komisji Młodych Polskiej Sekcji Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej (IOV)

Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

 

Patronat honorowy

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi

Polska Sekcja Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej (IOV)

 

Patronat medialny

Kwartalnik STL „Twórczość Ludowa”

Portal KulturaLudowa.pl

“Pismo Folkowe”

 

lubelskie Zapowiedzi Imprez
Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Map