Marcin Szwaja z Dalewic od dziewięciu lat pełni funkcję dziennikarza społecznego i jest redaktorem działu „Historia i Pamięć” w Serwisie Internetowym Kuriera Proszowickiego (24IKP). Zajmuje się opracowaniem biografii ludzi zasłużonych, wydarzeń, miejsc z poszczególnych okresów historycznych dla powiatu proszowickiego i dawnego powiatu miechowskiego. W swoich tekstach podejmuje też aktualne tematy, które pozostają w sferze jego zainteresowań. Jest autorem 350 takich artykułów.

Pan Marcin zajmuje się również opracowywaniem biogramów osób odznaczających się wybitnymi talentami, pasjami, zainteresowaniami. Źródłem inspiracji są dla niego rozmowy ze starszymi mieszkańcami regionu, którzy chętnie dzielą się z nim swoją wiedzą i doświadczeniami. Jego teksty są oparte na rzetelnych źródłach historycznych udostępnianych przez biblioteki, archiwa państwowe, lokalne kroniki oraz zbiory pochodzące z prywatnego księgozbioru autora.

Od kilku lat prowadzi też bezinteresownie trzy strony na serwisie facebook’u, tematyczne związane z Jego miejscowością:

1.”Wieś Dalewice, wspólnie odkrywamy tajemnice…”
2.”Kaplica p.w.Zwiastowania i Nawiedzenia NMP w Dalewicach z 1652 roku”
3.”Dwór w Dalewicach”.

Poprzez swoje działania promuje swoją miejscowość, jej zabytki i mieszkańców. Od dwóch dekad prowadzi Kronikę Wsi. Jest redaktorem niepublikowanego dwumiesięcznika informacyjnego „Pamiętnik Dalewicki”. Zajmuje się pisaniem wierszy. Zbiera i kolekcjonuje stare przedmioty, zdjęcia, wszelakie pamiątki o swojej rodzinie, osadzie i regionie. Od 2002 roku prowadzi także swój osobisty dziennik.

W planach ma wydanie monografii swojej rodziny i wsi. Jego mottem życiowym jest powiedzenie: „W życiu liczą się marzenia, a wiara i czyny to klucz do ich spełnienia”.

Poprzez swoje zasługi i działalność jest ważnym ogniwem kulturalnym i oświatowym w swoich Dalewicach i całym powiecie proszowickim. Od 2014 roku pełni funkcję Społecznego Opiekuna Zabytków dla Dalewic.

Tekst: Maciej Szwaja
Red. J.R.