Przez cały rok obrzędowy spotykamy się z duszami zmarłych, które żyją gdzieś w oddali, ale często także blisko nas. Możemy im pomóc modlitwą, pożywieniem czy zapaleniem świateł na grobie. Mamy ku temu szczególną okazję: 1 listopada we Wszystkich Świętych i 2 listopada w Dzień Zaduszny. 

O tradycjach i obrzędach związanych z tymi dniami wspominaliśmy już niejednokrotnie…..

Zaduszki na wsi – wierzenia i zwyczaje

Pisaliśmy o pochodzeniu tych świąt, zwyczaju palenia zniczy na grobach oraz duchach przodków…

Na styku światów – zaduszki, dziady, pominki

Dlatego w tym roku zaprezentujemy wspomnienie o Dniu Zadusznym autorstwa Marji Hornowskiej napisane w 1902 roku… Pejzaż przedstawiony w tym rękopisie swoją aurą koresponduje z istotą święta. Sposób opisu jest pretekstem do rozważań na temat procesu przemijania i śmierci.

Źródło: domena publiczna polona.pl
Fot. wyróżniająca domena publiczna https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dziady_(restored).png