W dniach 21-23 października, w Tarnogrodzie odbyła się 39. edycja Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi był współorganizatorem tego wydarzenia oraz miał przyjemność podziwiać zmagania na scenie.
Podczas trzydniowego Wydarzenia zaprezentowało się 11 zespołów z województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, opolskiego, wielkopolskiego oraz mazowieckiego.
Pierwszego dnia miała miejsce prezentacja spektakli 3 grup teatralnych:
✅ Zespół Regionalny im. Anny Markiewicz z Bukowca Górnego
✅ Twój Teatr. Teatr Dorosłych z Praszki
✅ Zespół Lewkowianie z Dokudowa
Drugiego dnia zaprezentowały się grupy teatralne:
✅Zespół ZORZA z Dereźni
✅Zespół #KGW w Moszczance
✅Zespół GRANDA NA URZECZU z Cieciszewa
✅Zespół Folklorystyczno-Obrzędowy SOŁTYSKI z Pawłowa
✅Zespół Regionalny SPOD KICEK z Mordarki
✅Zespół Regionalny ZIELONY JAWOR z Krempach
Było lanie wosku, swaty, wywożenie młodożeńcowych, wyskubek, wyzwoliny na kowala. Dzień zakończono uzdrowieniem chorego na wondziory.
Poza prezentacjami teatralnymi, zespoły uczestniczyły w warsztatach artystycznych.
Po raz pierwszy również, w tym roku odbyło się Seminarium Tarnogrodzkiej Komisji Polskiej Sekcji Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej!
Trzeciego dnia wszyscy zainteresowani mieli możliwość obejrzenia spektaklu „Tatrzańska Baśń” w wykonaniu Regionalnego Zespołu Teatralnego im. Józefa Pitorka z Bukowiny Tatrzańskiej. Przegląd zamknął Zespół Ludowy Jaworzanka z Jaworza z przedstawieniem „Ksiądz z watykiem i podział ojcowizny”.
39. edycja Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej zakończyła się zwycięsko dla wszystkich grup teatralnych.