20 października br. odbyło się spotkanie dyrektorów i przedstawicieli szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowane przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Uroczystość otworzyła Dyrektor Instytutu, Katarzyna Saks. Podczas swojego wystąpienia Pani Dyrektor omówiła wyniki ankiet skierowanych do szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące funkcjonujących przy tych placówkach zespołów artystycznych. Wykazały one, że istnieje potrzeba prowadzenia tego typu działalności, czego efektem mają być organizowane przez Instytut szkolenia dla kierowników i instruktorów zespołów ludowych.

Pani Dyrektor podkreśliła również, że ważną częścią działalności Instytutu jest prowadzenie bazy SIGŻ (System Informacji o Gospodarce Żywnościowej), która gromadzi artykuły z czasopism naukowych z zakresu nauk rolniczych, przyrodniczych, weterynaryjnych i nauk pokrewnych. O znaczeniu tego typu źródeł informacji dla uczniów, studentów, a także osób poszukujących materiałów bibliograficznych na ten temat, opowiedziała w kolejnym wystąpieniu Jolanta Kurek, Koordynator Zespołu SIGŻ CBR NIKiDW, zachęcając jednocześnie do aktywnego korzystania ze zgromadzonych w bazie zasobów wiedzy, między innymi poprzez organizację specjalnych lekcji bibliotecznych w szkołach rolniczych.

Uczestnicy spotkania mieli też okazję posłuchać prelekcji Piotra Skawskiego z Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka” dotyczącej prowadzenia zespołu ludowego przy instytucji kulturalno-oświatowej.

Najważniejszą częścią uroczystości było wręczenie odznaczeń państwowych, resortowych i medali KEN oraz nadanie stopnia awansu zawodowego dla nauczycieli przez Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka. Pan Premier podkreślił wagę i znaczenie zawodu nauczyciela w wychowaniu młodego pokolenia Polaków, którzy swą przyszłość zawodową wiążą z rolnictwem i rynkami rolnymi. Tematyka oświaty rolniczej, jak dobrze Państwo wiedzą, jest mi szczególnie bliska, gdyż również byłem nauczycielem w jednej z takich szkół na Mazowszu – podkreślił szef resortu rolnictwa – Dlatego wszelkie zagadnienia z tym związane są ważnym elementem mojej obecnej pracy.

Artystycznym zwieńczeniem wydarzenia był występ Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka”, na którego repertuar składają się: tańce narodowe, tańce i pieśni regionalne z całej Polski, obrazki sceniczne oparte na tradycyjnych zwyczajach i obrzędach oraz różnego rodzaju widowiska tematyczne.

Oprac. WKS
Fot. Rafał Karpiński