21 lub 22 października to dzień świętego Wendelina patrona pastwisk i trzód, wędrowców i pielgrzymów, myśliwych, pasterzy i chłopów, obrońcy podczas epidemii.

Święty Wendelin żył na przełomie VI i VII wieku. Zgodnie z legendą był synem iroszkockiego króla, ale swoje pochodzenie ujawnił dopiero przed śmiercią. Zrezygnował z korony i tytułów, by wieść skromne i samotne życie. Odbył pieszą wędrówkę do Rzymu. Potem jako świniopas i pasterz owiec przebywał na terenie Niemiec. Ostatecznie zamieszkał w pustelni w Tholey, gdzie założył opactwo benedyktyńskie. Po jego śmieci pochowano go w miejscu, które nazwano Sankt Wendel. Z czasem stało się ono celem licznych pielgrzymek, z uwagi na zachodzące tam cuda. Na przełomie XIV i XV wieku wybudowano tam bazylikę, w której umieszczono sarkofag z prochami.

Kult Wendelina odzwierciedlił się zwłaszcza w sztuce ludowej. Obwołany został patronem pastwisk i trzód, orędownikiem pasterzy, obrońcą w czasie epidemii. Najwięcej kościołów i kaplic poświęconych świętemu znajduje się w Niemczech, we Francji, Czechach, Szwajcarii i Austrii, z której jego kult dotarł na obszar Śląska Cieszyńskiego. Obecnie najbardziej znanym w Polsce miejscem związanym z tym świętym jest kaplica w Rudzicy. Zgodnie z legendą pewien mieszkaniec Rudzicy, który odbywał służbę wojskową w Tyrolu, przywiózł obraz z wizerunkiem Wendelina i umieścił ją w lesie na drzewie, w pobliżu źródełka. Z czasem woda w tego miejsca zaczęła wykazywać właściwości lecznicze, zwłaszcza w chorobach oczu i gardła. W 1876 lub 1879 roku w pobliżu wybudowano kapliczkę. Co roku 25 kwietnia odbywa się tu msza w intencji urodzaju, natomiast 3 listopada msza dla myśliwych.

W ikonografii święty Wendelin jest przedstawiany jako pasterz w otoczeniu owiec lub bydła, często pogrążony w modlitwie. Jego atrybutami są: korona u stóp, laska pasterska, księga.

Joanna Radziewicz

Fot. wyróżniająca polona.pl
Fot. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:St._Wendelin_by_Martin_Schaffner_-_Staatsgalerie_-_Stuttgart_-_Germany_2017.jpg

Licencja Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International .