W dniach 25-28 października w Nowym Sączu odbędzie się VIII Kongres Kultury Regionów czyli jedno z najważniejszych wydarzeń poruszających tematy z zakresu ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi jest Partnerem tegorocznej edycji Kongresu.

Kongres Kultury Regionów Organizowany od 2015 roku przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Jest to wydarzenie o zasięgu międzynarodowym, pomyślane jako spotkanie teoretyków i praktyków z różnych dziedzin kultury i nauki oraz ludzi samorządu i autorytetów lokalnych. Kongres stanowi forum, na którym poruszane są tematy związane z niematerialnym dziedzictwem kulturowym.
Tegoroczna edycja Kongresu będzie kontynuacją rozpoczętego w zeszłym roku cyklu „Żywioły Dziedzictwa” i przebiegnie pod egidą męskości wyrażonej w myśli przewodniej „W PŁOMIENIACH”.
Ogień – jako nieokiełznany towarzyszył człowiekowi przez tysiąclecia. Zjawiał się by pożerać i niszczyć. Spadał z nieba poprzedzony błyskawicą. Budził respekt i przerażał. Ale gdy przetoczył się przez las, pozostawiał żyzną ziemię. A więc przemieniał. Wykradziony bogom przez Prometeusza zaczął służyć ludziom. Ogrzewał i karmił. Wypalano w nim glinę na naczynia i metale – na broń. Stał się nieodłącznym elementem kultury – jednym z podstawowych czynników kulturotwórczych. Zaproszeni na Kongres goście, specjaliści, naukowcy, ludzie kultury i reprezentanci władz samorządowych będą dyskutować na spotkaniach panelowych. Już same ich tytuły zapowiadają ciekawą i gorącą wymianę zdań i racji: „Język ognia”, „Krzesany”, „Między iskrą a płomieniem”.
Wśród gości VIII KKR znajdą się m.in.: Joanna Krauze de Lendorff – reżyserka i scenarzystka, wiceprzewodnicząca Gildii Reżyserów Polskich, prof. dr hab. Józef Kąś – językoznawca, dialektolog, dr hab. Iwona Rzepnikowska – prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ks. prof. nadzw. Michał Drożdż – prof. UPJPII, dr Katarzyna Ceklarz – etnolog, socjolog, Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, dr Mirosław Kuklik – regionalista oraz Monika Gubała – dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Patronat honorowy nad VIII Kongresem Kultury Regionów objęli: Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, prof. dr hab. Jacek Popiel – Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz ks. dr hab. Robert Tyrała – prof. UPJPII, Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Współorganizatorem wydarzenia jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, a partnerami Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie.

Szczegóły na stronie wydarzenia: www.kultura-regionow.pl