12 października w budynku Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi rozpoczęto nowy rok akademicki Staromiejskiego Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Wykład inauguracyjny na temat twórczości Paula Gauguina wygłosiła Katarzyna Tichy z Muzeum Narodowego w Warszawie.

Salę Odczytową Instytutu wypełniło piękne jesienne słońce oraz liczna grupa słuchaczy UTW. Studentów przywitała kierownik uniwersytetu Elżbieta Osińska-Kassa oraz Zastępca Dyrektora naszej placówki Łukasz Wieczorek. W swojej mowie Dyrektor podkreślił, że to już czternasty rok istnienia Uniwersytetu w gmachu przy Krakowskim Przedmieściu oraz podziękował słuchaczom za żywe zainteresowanie dalszym zdobywaniem wiedzy oraz za niesłabnąca frekwencję na wykładach.

Działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku przyczynia się do zmiany negatywnego stereotypu człowieka starszego w Polsce. Umożliwiają seniorom zmianę ich trybu życia, pozwalają na zdobywanie nowych umiejętności i realizację pasji, na które do tej pory brakowało im czasu. Wiele osób rozpoczyna wówczas naukę języków obcych, poznaje tajniki Internetu czy odkrywa w sobie żyłkę sportową. Dla osób na emeryturze niezwykle ważne jest również poczucie przynależności do określonej grupy. Podczas zajęć nawiązują się liczne przyjaźnie, a obecność rówieśników dodatkowo dopinguje do wyjścia z domu i spotkań.