Po raz 29 Nowy Sącz oddał klucze do miasta dzieciom. Przez siedem festiwalowych dni, podczas Święta Dzieci Gór, w mieście zagościł folklor z wielu zakątków Europy. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi miał przyjemność wziąć udział w tym wydarzeniu.

Na Święcie spotkały się dzieci z różnych kręgów kulturowych i religijnych, które podczas zabawy poznawały bogactwo i różnorodność tradycji krajów południowej Europy. Festiwal był barwną prezentacją polskich i zagranicznych zespołów folklorystycznych reprezentujących grupy etniczne regionów podkarpackich. W wydarzeniu wzięło udział około 500 dzieci w wieku od 7 do 14 lat.

Każdego dnia na rynku i w amfiteatrze w Parku Strzeleckim zespoły prezentowały się podczas „dni narodowych”. W czasie tygodnia festiwalowego odbywały się także imprezy towarzyszące, które dawały uczestnikom możliwość poznania piękna i tradycji regionu, ale także zapewniały wypoczynek i zabawę. Święto zwieńczył koncert finałowy podczas którego wystąpiły wszystkie zespoły biorące udział w festiwalu.

Na stosiku w Parku Strzeleckim Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi prezentował swoją działalność poprzez wydawnictwa i materiały promocyjne. Tłumy dzieci odwiedziły nasze stanowisko, w którym przygotowaliśmy specjalną strefę z kolorowankami przedstawiającymi prace twórców ludowych, a także krzyżówkami i quizami dotyczącymi zwyczajów i obrzędów ludowych.

Specjalne przesłanie do uczestników festiwalu, podczas koncertu finałowego, przekazała Pani Monika Garnek-Owczarczyk, Zastępca Dyrektora Instytutu, która powiedziała, że Święto Dzieci Gór zajmuje szczególne miejsce wśród wydarzeń wspieranych przez NIKiDW i, że współpraca przy jego organizacji będzie kontynuowana przy następnych edycjach festiwalu.

Zapraszamy w przyszłym roku!

Tekst: Elżbieta Osińska-Kassa
Fot. Marcin Skrzecz