Z przyjemnością informujemy, że nabór do pierwszej edycji programu stypendialnego Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi „Mistrz – Uczeń” dobiegł końca. Do programu zgłaszali się twórcy ludowi, artyści, rzemieślnicy, muzycy i rękodzielnicy oraz adepci różnych dziedzin, którzy pod okiem mistrzów chcieli doskonalić swoje umiejętności. Po wnikliwej analizie nadesłanych wniosków Jury wybrało stypendystów.

Celem programu stypendialnego „Mistrz – Uczeń” jest ratowanie lokalnego dziedzictwa i tradycji oraz zapewnienie ciągłości autentycznej twórczości i rzemiosła ludowego. Nasza inicjatywa spotkała się z szerokim odzewem. Napłynęły do nas 72 wnioski od twórców reprezentujących przeróżne dziedziny działalności z wielu regionów kraju. Wszystkie zawierały opisy i plany bardzo ciekawych projektów, wybór stypendystów nie był zatem dla jurorów zadaniem prostym. W składzie Komisji znaleźli się:

– Katarzyna Saks, Dyrektor Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi – Przewodnicząca
– Dorota Ząbkowska, etnograf, Departament Narodowych Instytucji Kultury w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – członek
– Izabela Wolniak, etnograf, członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego – członek
– Piotr Dorosz, etnomuzykolog, Radiowe Centrum Kultury Ludowej – członek

Po policzeniu punktów, okazało się, że stypendia otrzymają następujący Mistrzowie i Uczniowie:

– Andrzej Mendlewski, Paweł Zawadzki – budowa instrumentów (dudy wielkopolskie)
– Małgorzata Borkowska, Agnieszka Pawlitko – haft (suknia cieszyńska)
– Marek Markowski, Marek Markowski (junior) – szopki krakowskie
– Ireneusz Grela, Michał Winiarski – młynarstwo (Małopolska)
– Aleksander Bielak, Krzysztof Butryn – plecionkarstwo z korzeni sosny (Roztocze Zachodnie)
– Jan Kmita, Michał Adamczyk – muzyka skrzypcowa (Radomszczyna)
– Paweł Mikucki, Karol Jatkowski – kowalstwo (Podlasie)
– Janusz Marzewski, Tomasz Marzewski – bartnictwo (Kurpie)
– Kazimiera Balcerzak, Katarzyna Lemańska – haft (Łódzkie)
– Maria Sikorska, Dorota Rutka – koronka klockowa (Małopolska)
– Sabina Karwat, Karolina Sówka – opolskie kroszonki
– Marcin Lićwinko, Izabela Wróbel – śpiew tradycyjny (Podlasie)
– Karolina Radulska, Justyna Majewska – tkactwo dwuosnowowe (Podlasie)
– Nina Jawdosiuk, Julia Charytoniuk – pieśni obrzędowe (Podlasie)
– Stanisława Ostrowska, Ewa Wilczyńska – koronka siatkowa, praca z iglicą (Podlasie)

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i czekamy z niecierpliwością na efekty ich pracy.

Foto. wyróżniająca: domena publiczna – https://pixabay.com/pl/photos/skrzypce-muzyka-nuty-6750577/