14 czerwca w Sali Odczytowej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi  odbyło  się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2021/2022 na Staromiejskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku im Marii Skłodowskiej–Curie. Był to pierwszy rok działalności SUTW, po pandemii, w czasie którego wszystkie zajęcia odbywały się stacjonarnie. Uczestniczyło w nich ponad 90. słuchaczy, a były to seminaria, wykłady, warsztaty plastyczne, taneczne, ze sztuki ludowej, wycieczki po Warszawie, wyjścia do teatrów, czy też wyjazd studyjny do skansenu w Kuligowie nad Bugiem.

 

Podczas uroczystości Dyrektor NIKiDW, Pani Katarzyna Saks podziękowała członkiniom Rady Słuchaczy za pracę na rzecz SUTW i wręczyła dyplomy oraz upominki składające się z wydawnictw Instytutu. Zwracając się do słuchaczy powiedziała, że bardzo cieszy się, iż  tak dobrze czują się w murach Instytutu i życzyła wszystkim dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy na zajęciach, w kolejnych semestrach. W części artystycznej  wystąpił zespół „Praskie Małmazyje”, w repertuarze „Country po polsku”. Wykład, kończący rok akademicki,  pt. „Stepy znowu w płomieniach… Burzliwe dzieje Ukrainy” wygłosił dr Szymon Niedziela, jeden ze stałych  wykładowców SUTW.

Wszystkim słuchaczom życzymy udanych wakacji  i zapraszamy do zdobywania wiedzy w naszej Alma Mater, w przyszłym roku akademickim.

Elżbieta Osińska-Kassa
Fot. Aleksandra Szymańska