„Morska” to nazwisko osiemnastowiecznej malarki i rysowniczki Magdaleny z Zarzecza, która w 1836 roku wydała Zbiór rysunków wyobrażających celniejsze budynki wsi Zarzecze w Galicyi… Książka ta znajduje się w zbiorach Biblioteki Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi i jest zaliczana do Narodowego Zasobu Bibliotecznego. 

Od niedawna dzieło Magdaleny Morskiej z naszej kolekcji jest eksponowane w Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu, Oddział Muzeum w Jarosławie, Kamienica Orsettich, w Sali Słonecznikowej. Co ciekawe jest otwarte na stronie z grafiką przedstawiającą właśnie wnętrze tej Sali. Będzie można ją podziwiać przez kilka najbliższych miesięcy.

Muzeum umieszczone jest w Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu, zbudowanym w latach 1798-1812 z inicjatywy Magdaleny Morskiej. Malarka na miejsce stałego pobytu wybrała właśnie ten pałac. Dzięki jej kreatywności i wiedzy przerodził się on w jedną z najpiękniejszych posiadłości w Galicji.

 

Był to ważny ośrodek życia kulturalnego i towarzyskiego, często odwiedzany przez wybitne postacie ówczesnej epoki, m.in. Czartoryskich, Potockich, Czackich, Lubomirskich.

Magdalena organizowała uwielbiane przez swych sąsiadów i przyjaciół bale. Jeden ze stałych bywalców Zarzecza, malarz Franciszek Ksawery Prek, tak pisał w swoim pamiętniku: Pani Morska dając co niedziela u siebie w Zarzeczu bal dla sąsiadów i przyjmując ich z największą uprzejmością, zasługuje prawdziwie na wdzięczność. Tam to niejeden skłopotany domowymi i często niemiłymi interesami otrząsa się z nich choć na kilka godzin i wyciąga zasępione czoło, tam to dzieci ucząc się cały tydzień wyskaczą wesoło, tam to młodzież obojga płci spotyka się przecież. 

Radosna atmosfera, jaka panowała podczas tych uroczystości została udokumentowana właśnie na eksponowanej stronie Zbioru rysunków wyobrażających celniejsze budynki wsi Zarzecze w Galicyi…

Więcej na temat dzieła:

Zbiory Biblioteki NIKIDW Oddział w Puławach

A.S.

Źródła:
Król K., Niezwykła dama. Magdalena z Dzieduszyckich Morska (1762-1847),
https://www.wilanow-palac.pl/niezwykla_dama_magdalena_z_dzieduszyckich_morska_1762_1847.html
Fot. Archiwum Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu