Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz cenowo-ofertowy – Załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty

Informacja z otwarcia ofert – Obsługa techniczna koncertu

Oświadczenie o wyborze oferty