Wydawnictwa Instytutu dostępne dla każdego!

Jednym z kluczowych zadań Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi jest dokumentowanie i poszerzanie wiedzy na temat kultury mieszkańców obszarów wiejskich, które jest realizowane między innymi poprzez działalność wydawniczą. Za pośrednictwem naszych publikacji chcemy pokazać, piękno polskiej tradycji, z jej niezwykłymi zwyczajami i obrzędami oraz przedstawiać sylwetki osób zaangażowanych w popularyzację kultury ludowej. Nasza oferta…