21 maja 2022 roku podczas wydarzenia inaugurującego pierwszą edycję Sceny Letniej organizowanego przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi oficjalnie ogłosiliśmy wyniki Konkursu dla twórców ludowych „Duchowe świadectwa kapliczek przydrożnych”. Laureatom i Wyróżnionym nagrody wręczyła i gratulacje złożyła Dyrektor Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Pani Katarzyna Saks.

Podczas wręczenia nagród Pani Dyrektor przybliżyła zebranym ideę Konkursu. – Uczestnicy mieli za zadanie przeanalizować charakterystykę estetyczną trzech obiektów zlokalizowanych na terenie Archidiecezji Częstochowskiej i na ich podstawie stworzyć swoje autorskie realizacje malarskie. Głównymi celami, które nam przyświecały, była popularyzacja charakterystycznych dla twórczości ludowej dziedzin sztuki zachowanych w kapliczkach przydrożnych oraz wzbudzenie zainteresowania polskim dziedzictwem kulturowym zachowanym w kapliczkach – powiedziała.

Jury pod przewodnictwem artysty malarza, profesora Zdzisława Wiatra z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie po długiej naradzie, wyłoniło pięć prac, które najlepiej odzwierciedliły ideę konkursu, a zarazem były wyrazistymi przykładami polskiej sztuki ludowej.

 

 

Laureatami zostali:

– Pani Anna Kaźmierak z Chełmna, w województwie kujawsko-pomorskim, za obraz malowany na szkle przedstawiający Świętą Annę – I nagroda w wysokości 5 000,00 zł,
– Pan Piotr Czapka z Kamienia, w województwie lubelskim, który również odnalazł natchnienie w kapliczce Świętej Anny – II nagroda w wysokości 3 000,00 zł,
– Pani Lucyna Kozłowska ze Skarżyska-Kamiennej, w województwie świętokrzyskim, za obraz inspirowany wizerunkiem Matki Boskiej Bolesnej z Limanowej – III nagroda w wysokości 2 000,00 zł.

 

Przyznano również dwa równorzędne wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych ufundowanych przez Partnera Konkursu – Śląski Oddział Regionalny ARiMR w Częstochowie, w postaci sztalug i zestawów farb. Przypadły one w udziale:

– Pani Elżbiecie Krenz z Gołęczowa w województwie wielkopolskim
oraz
– Panu Andrzejowi Kozłowskiemu ze Skarżyska-Kamiennej w województwie świętokrzyskim.

Wyróżnieni otrzymali również listy gratulacyjne od Dyrektora OR ARiMR w Częstochowie, Pana Tomasza Matyszczaka.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Metropolita Częstochowski dr Wacław Depo oraz Pani Anna Gembicka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Patronami medialnymi byli: Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Polskie Radio Katowice, Tygodnik Regionalny „Gazeta Częstochowska”.

Teraz Biuro Regionalne NIKiDW w Częstochowie, które było inicjatorem konkursu, podejmie konsultacje społeczne i zainauguruje niezbędne czynności formalne, aby zrealizować ostatni etap regulaminowy projektu, polegający na zainstalowaniu zwycięskich prac w wybranych kapliczkach przydrożnych Archidiecezji Częstochowskiej. A były nimi:

– kapliczka słupowa św. Tekli w Woli Życińskiej w gminie Wielgomłyny,
– kapliczka domkowa św. Anny w Łobodnie w gminie Kłobuck,
– kapliczka skrzynkowa Matki Boskiej Bolesnej z Limanowej w Pabianicach w gminie Janów.

Tekst: Łukasz Giżyński
Fot. Łukasz Giżyński