Wojewódzki Dom Kultury po raz drugi organizuje Letnią Szkołę Gry na Cymbałach, która ma na celu ochronę tradycji związanych z budową i grą na cymbałach – instrumencie, który jest uważany za najbardziej charakterystyczny dla terenów obecnie znajdujących się w obrębie województwa podkarpackiego. Poprzez naukę gry na cymbałach chcemy zachęcić szczególnie młode osoby do zapoznania się z tym unikalnym instrumentem jak również znaleźć nowych adeptów gry na cymbałach.

W tym roku lekcje prowadzone będą w trzech ośrodkach kultury na terenie województwa podkarpackiego:

Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej (zajęcia poprowadzą Szymon i Stanisław Tadla),

– Miejsko Gminny Dom Kultury w Głogowie Młp. (zajęcia poprowadzi Andrzej Mozgała),

Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym (zajęcia poprowadzi Michał Rydzik).

Szczegóły: https://wdk.kulturapodkarpacka.pl