Zaproszenie do składania informacji o cenie

Formularz cenowy

Formularz cenowy

Projekt wykonawczy OŚWIETLENIE AWARYJNE-RZUT PIWNICY

Projekt wykonawczy OŚWIETLENIE AWARYJNE-RZUT PARTERU

Bilans prądowy

projekt wykonawczy OŚWIETLENIE AWARYJNE-RZUT PÓŁPIĘTRA_ PIETRA I

Projekt wykonawczy OŚWIETLENIE AWARYJNE-RZUT PIETRA I _PIETRA II

Projekt wykonawczy OŚWIETLENIE AWARYJNE-RZUT PIETRA II _PODDASZA

Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków WZW 5142 32 2022 KMR

Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpożarniczej Budynku NIKiDW

Postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej WZ 5595 690 1 2021

Postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej WZ 5595 690 2 2021

Postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej WZ 5595 690 3 2021

Projekt wykonawczy Systemu awaryjnego oświetlenia Opis Techniczny

SSP Projekt wykonawczy strona tytułowa

SSP Opis techniczny

Schemat rozdzielnicy

SSP_RZUT I PIĘTRA_II PIĘTRO Oficyna

SSP_RZUT II PIĘTRA_ PODDASZE

SSP_RZUT PARTERU I SSP_RZUT PIWNICY

SSP_RZUT PÓŁPIĘTRA_I PIĘTRO OFICYNA

SSP_SCHEMAT BLOKOWY

Szablon kalkulacji

Zał. 3 ONTEC R C1U 101 NM ST

Zał. 7 ONTEC S M1 301 M ST IP 44

Zał. 11 ITECH C1 302 M ST

Załącznik 2