Wczytywanie

Zaproszenie do udziału w konferencji „Niematerialne dziedzictwo kulturowe…”

335 views

Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zaprasza do udziału w konferencji pt. „Niematerialne dziedzictwo kulturowe – znaczenie i rola w kontekście krajobrazu kulturowego”, która odbędzie się w rocznicę wpisu na Listę UNESCO tradycji dywanów kwiatowych na procesję Bożego Ciała 16-17 listopada 2022 r. w Uniejowie. Stanowi to dla parafian Spycimierza, mieszkańców i władz miasta i gminy Uniejów okazję nie tylko do świętowania, ale też do odpowiedzialnego namysłu nad zarządzaniem swoim dziedzictwem. I do takiej debaty zachęcają polskie doświadczenia ostatnich kilku lat, od kiedy w 2017 roku rozpoczęły się starania o pierwszy polski wpis na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości, zwieńczone włączeniem do niej w 2018 szopkarstwa krakowskiego. Doświadczenia te (często pozostawiające wiele do życzenia) daje się sprowadzić do stwierdzenia: „Wpis na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego – i co dalej?” Przed takim pytaniem stają depozytariusze zjawisk wpisanych na Listę krajową dziedzictwa niematerialnego, do Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie dziedzictwa niematerialnego, czy wreszcie – na Listę UNESCO.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Zgłoszenia wraz z tezami wystąpienia należy przesłać do 30 czerwca 2022 r. na adres mailowy: konferencja.ndk@gmail.com

Więcej informacji na temat konferencji: https://spycimierskiebozecialo.pl/pl/konferencje

 
pl_PLPolish