Św. Florian to patron strażakówhutników i koksownikówkominiarzygarncarzypiekarzy, czyli zawodów wiążących się z ogniem. W Polsce jest bardzo cenionym świętym. Jego relikwie sprowadzono do Krakowa w 1184 roku dzięki staraniom księcia Kazimierza Sprawiedliwego i biskupa krakowskiego Gedki, którzy uzyskali na to zgodę od papieża Lucjusza III. Ponad 250 lat później biskup krakowski kard. Zbigniew Oleśnicki ustanowił go jednym z czterech głównych patronów Królestwa Polskiego. 

Święty Florian żył w drugiej połowie III wieku. W młodym wieku został dowódcą wojsk rzymskich, stacjonujących w Mantem, w pobliżu Krems. Podczas prześladowania chrześcijan przez Dioklecjana został aresztowany wraz z 40 żołnierzami i zmuszony do złożenia ofiary bogom. Wobec stanowczej odmowy, po licznych torturach, poniósł męczeńską śmierć przez utopienie w rzece Anesco (Enns). Stało się to prawdopodobnie 4 maja 304 roku.

 

W 1184 roku Kazimierz Sprawiedliwy sprowadził do Polski relikwie świętego Floriana, które umieszczono w kościele wybudowanym w dzielnicy zwanej Kleparz w Krakowie. Kiedy w 1528 roku pożar strawił tę część miasta, ocalała jedynie ta świątynia. Odtąd świętego Floriana zaczęto czcić w całej Polsce jako patrona od ognia.

Kojarzenie świętego jako patrona i opiekuna z niebezpieczeństwami od ognia wywodzi się także od tego, że poniósł śmierć w wodzie, która gasi ogień. Florian na wielu kościelnych chorągwiach w naszym kraju, głównie na wsi przedstawiany jest jako „człowiek z kubłem wody”. Czasem jako gaszący pożar oficer rzymski z naczyniem lub jako książę. Jego atrybutami są kamień młyński u szyi i palma męczeńska.

Święty jest opiekunem strażaków, co wiążę się z legendą, według której ocalił płonącą wioskę jednym wiadrem wody. O jego wsparcie proszą kominiarze, kowale i chłopi, których dotknęła susza lub nieurodzaj. Wiele świątyń nazwano jego imieniem, obok tej w Krakowie do najbardziej znanych zalicza się kościół w okolicach Linz.

W tradycyjnej kulturze ludowej deszcze w dniu św. Floriana były zapowiedzą urodzajów.

„Deszcz na św. Floriana, skrzynia złotem zapchana”
„Na św. Floriana deszczyk rzęsisty, będzie plon obfity i dobry, i czysty”
„Deszcze w świętego Floriana, skrzynia groszem napchana”

„Od świętego Florka daj chleba do worka”
„Kiedy poleje na świętego Floriana, potrwa czas jakiś pogoda zakichana”


Red. A.S.
Fot. wyróżniająca – licencja CC https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2015_Brama_Gihon_w_Wambierzycach_02.jpg
Fot. 1-2, domena publiczna: wikipedia.pl, polona.pl