231 lat temu 3 maja 1791 roku Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego uchwalił Konstytucję 3 Maja – niosącą gwarancję swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia, która stała się dokumentem tworzącym późniejszą tożsamość suwerennego narodu. Uchwalona jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego.

Przy okazji tej rocznicy prezentujemy portrety, ryciny i widoki odnoszące się do Konstytucji 3 Maja zgromadzone w publikacji znajdującej się w zbiorach Biblioteki Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi z 1892 r. pt.

„ALBUM Portretów, Rycin i Widoków, odnoszących się do Konstytucyi 3 Maja”
zebrał Kazimierz Bartoszewicz

PORTRETY


RYCINY


WIDOKI

 

Red. Aleksandra Szymańska