Dnia 5 kwietnia 2022 r. o godz. 15.00 w gmachu Instytutu, przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Korzenie i skrzydła” na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich w Polsce. Swoją obecnością w tym wydarzeniu zaszczycił nas Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Henryk Kowalczyk.

5 kwietnia poznaliśmy autorów najlepszych prac magisterskich i doktorskich na temat kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich w Polsce, zgłoszonych na konkurs „Korzenie i skrzydła”, zorganizowany po raz pierwszy przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Zaproszonych gości, wśród których nie zabrakło przedstawicieli instytucji, które objęły wydarzenie swoim patronatem, jak również członków Komisji Konkursowej powitała Dyrektor Instytutu, Pani Katarzyna Saks. Następnie głos zabrał Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Henryk Kowalczyk. „Ten konkurs jest okazją do popularyzowania kultury i dziedzictwa wsi. Teraz sięganie do własnych korzeni jest modne. Należy jednak pamiętać także o własnej kulturze, żeby nie odeszła ona w zapomnienie” – powiedział.

O warstwę artystyczną wydarzenia zadbał Pan Szymon Tadla, pochodzący z podrzeszowskiej gminy Hyżne, mistrz cymbałów, dzięki któremu usłyszeliśmy m.in. chodzone, sztajerki oraz tramle. W uroczystej chwili wręczania nagród wsparła nas także Pani Magdalena Samsel, śpiewaczka ludowa, Kurpianka z Puszczy Zielonej, badająca i praktykująca styl wykonawczy i repertuar najstarszych depozytariuszek tradycji muzycznych we wsi Bandysie na Kurpiach Zielonych.

Konkurs „Korzenie i skrzydła” był skierowany do osób, które obroniły prace magisterskie i doktorskie związane z różnymi dyscyplinami naukowymi z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i nauk o sztuce, tematycznie ściśle odnoszące się do tradycji i współczesności szeroko pojętej kultury wsi i dziedzictwa obszarów wiejskich, w tym – do kultury i dziedzictwa kulturowego miast o tradycjach rolniczych. Za jego pośrednictwem chcieliśmy upowszechnić wyniki oryginalnych badań naukowych poświęconych kulturze i dziedzictwu obszarów wiejskich, wesprzeć młodych naukowców i ich promotorów oraz zachęcić ich do kontynuacji badań w tym zakresie.

Otrzymaliśmy 23 zgłoszenia na prace magisterskie i 13 zgłoszeń na prace doktorskie. Ich tematyka oscylowała wokół zagadnień związanych z szeroko pojętą kulturą i dziedzictwem obszarów wiejskich i dotykała między innymi problemów z zakresu architektury, sztuki, muzykologii, socjologii i geografii. Komisja konkursowa, pod przewodnictwem dr hab. Pani Violetty Wróblewskiej, prof. UMK, oceniła je zgodnie z założeniami Konkursu, zawartymi w Regulaminie, przyznając po trzy nagrody w dwóch kategoriach: prace magisterskie i prace doktorskie. Ponadto postanowiliśmy uhonorować promotorów prac, które zajęły I miejsce.

Skład Komisji Konkursowej:

  • dr hab. Violetta Wróblewska, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – przewodnicząca;
  • dr hab. Anna Gomóła, prof. Uniwersytetu Śląskiego;
  • dr hab. Magdalena Szyndler, prof. Uniwersytetu Śląskiego;
  • dr hab. Jacek Borzyszkowski, prof. Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
  • prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński z Uniwersytetu Gdańskiego

W kategorii prace doktorskie nagrody otrzymali:

I miejsce
dr Marcela Szymańska
Tytuł pracy: Dziedzictwo kulturowe wsi śląskiej na pograniczu śląsko-morawskim (przykład gminy Krzanowice)
Afiliacja: Uniwersytet Opolski, Wydział Filologiczny, Katedra Nauk o Kulturze i Religii
Promotor: dr hab. Dorota Świtała-Trybek, prof. UO
Rok obrony: 2021

II miejsce
dr Gabriela Gacek
Tytuł pracy: Tradycje muzyczne górali kliszczackich
Afiliacja: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Jerzy Przerembski
Rok obrony: 2019

III miejsce
dr Kamila Sawka-Adamczyk
Tytuł pracy: Wicynianie na Śląsku. Pamięć o utraconej wsi podolskiej
Afiliacja: Uniwersytet Opolski, Wydział Filologiczny, Katedra Nauk o Kulturze i Religii
Promotor: dr hab. Teresa Smolińska, prof. UO
Rok obrony: 2021

W kategorii prace magisterskie nagrody otrzymali:

I miejsce
mgr Alicja Habza
Tytuł pracy: Kultura muzyczna Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy. Tradycja i przemiany ludowej pobożności w II połowie XX wieku i na początku XXI wieku
Afiliacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Nauk o Sztuce, Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii
Promotor: dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL
Rok obrony: 2020

II miejsce
mgr Grzegorz Sikora
Tytuł pracy: Dziedzictwo kulturowe Gminy Kozy jako potencjalny zasób w rozwoju lokalnym
Afiliacja: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Promotor: dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UJ
Rok obrony: 2021

III miejsce
mgr Jagoda Wlazło
Tytuł pracy: Mieszkaniowe obiekty dziedzictwa kulturowego jako element zagospodarowania gminy Narew
Afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
Promotor: dr Iwona Pielesiak
Rok obrony: 2019

Ze względu na bardzo ważną rolę w procesie tworzenia pracy magisterskiej oraz doktoranckiej, jaką stanowi wsparcie promotora, Instytut jako organizator konkursu, postanowił uhonorować również promotorów prac nagrodzonych pierwszą nagrodą. Otrzymali ją dr hab. Dorota Świtała-Trybek prof. UO oraz dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL.

Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Tekst. Joanna Radziewicz
Fot. Krzysztof Żuczkowski