Wszystkich nauczycieli serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Lekcje o Mazowszu”. Prace zgłoszeniowe mają dotyczyć scenariusza lekcji w ujęciu „Materialnego i niematerialnego dziedzictwa Mazowsza” dla jednej z trzech grup wiekowych: 7–9 lat, 10–14 lat lub 15–18 lat.
Idea konkursu wpasowuje się również w model promocji regionu, a najmłodsi mieszkańcy Mazowsza mają już 5 raz okazję do poszerzania wiedzy nt. swojego miejsca zamieszkania.
Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Laureaci konkursu będę mieli możliwość wydania książki ze swoimi zwycięskimi koncepcjami, które zostaną rozpowszechnione w mazowieckich szkołach. Najbardziej oryginalne prace zostaną wyróżnione w każdej z trzech kategorii wiekowych. Za I miejsce dedykowana będzie nagroda w wysokości 2 500 zł. Za II miejsce finalista otrzyma nagrodę w wysokości 1 500 zł, III miejsce – nagroda w wysokości 1 000 zł i wyróżnienia w wysokości 500 zł.
Gotową pracę wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres: iwona.moczydlowska@mscdn.edu.pl.
Do 18 marca 2022 roku jest czas na przesłanie zgłoszeń.
Szczegóły na temat konkursu znajdują się w Regulaminie dostępnym na stronie: https://mazovia.pl/

Fot. Źródło:
www.mazovia.pl