Łódzki Dom Kultury i Centrum Idei Ku Demokracji w Piotrkowie Trybunalskim zapraszają na wystawę „Nie tylko Frasobliwy. Wizerunki Chrystusa we współczesnej sztuce ludowej województwa łódzkiego”, poświęconej wizerunkom Chrystusa we współczesnej sztuce ludowej Polski środkowej.

Składająca się z blisko stu prac ekspozycja przybliża zagadnienie sacrum w polskiej sztuce ludowej. Autorami prac są artyści z terenu województwa łódzkiego, w przeważającej mierze rzeźbiarze oraz malarze, jest także i wycinankarka.

Więcej informacja:https://www.facebook.com/lodzkidomkultury

from to
Scheduled łódzkie Zapowiedzi Imprez