Sejmik Województwa Śląskiego ogłosił rok 2022 Rokiem Rzemiosła w Województwie Śląskim. Celem jest przypomnienie unikatowych cech rzemieślniczych, mocno zakorzenionych w kulturze polskiej. Dzięki szeroko pojętej popularyzacji rzemiosła oraz jego historii, będzie możliwa identyfikacja oraz poszerzanie wiedzy na temat dawnych cech rzemieślniczych, które nie rzadko są już na wymarciu. Dzięki inicjatywie uda się przybliżyć ich znaczenie oraz wkład w polską tradycję na przestrzeni wieków. Poznamy historię zawodu Złotników, Rzeźników, Piekarzy, Szewców oraz zgłębimy tajniki rzemieślnicze tych mniej znanych i nietypowo brzmiących cech jak Zecer, czy Karpiniarz.

2022 będzie rokiem wyeksponowania polskich cech rzemieślniczych, ich historii oraz funkcjonowania w dzisiejszym świecie. Z okazji Roku Rzemiosła będą organizowane liczne wydarzenia kulturalne, dzięki którym region Śląski zyska również pod kątem turystycznym.

Inicjatywy podjęte w ramach Roku Rzemiosła będą świetną okazją do uczczenia 100-lecia powstania Izby Rzemieślniczej w Katowicach.

Izba Rzemieślnicza w Katowicach powstała w 1922 roku z inicjatywy rzemieślników. Jej nadrzędnym celem była ochrona interesów rękodzielników. Instytucja ta została powołana do życia tuż po III  powstaniu śląskim, w wyniku, którego część tego regionu wróciła w granice Rzeczpospolitej Polski. W tym czasie była to jedna z największych organizacji gospodarczych w kraju. Po wielu ciężkich latach, Krajowa Izba Rzemieślnicza nadal prowadzi swoją działalność statutową. Obecnie funkcjonuje pod nazwą Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości.

Historia polskich zawodów rzemieślniczych jest bardzo bogata i cały czas żywa. Obecnie w strukturach Związku Rzemiosła Polskiego działa 475 cechów rzemieślniczych. Inicjatywa Sejmiku Województwa Śląskiego będzie okazją do zgłębienia historii katalogu polskich zawodów rzemieślniczych.

Tekst: Magdalena Sowa

Fot. domena publiczna www.pixabay.com