Ogłoszony przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi konkurs pt. „Korzenie i skrzydła” na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich w Polsce dobiegł już końca. Serdecznie dziękujemy za przesłane zgłoszenia i życzymy wszystkim uczestnikom powodzenia w ostatecznych eliminacjach.

Konkurs „Korzenie i skrzydła” był skierowany do osób, które obroniły prace magisterskie i doktorskie związane z różnymi dyscyplinami naukowymi z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i nauk o sztuce, tematycznie ściśle odnoszące się do tradycji i współczesności szeroko pojętej kultury wsi i dziedzictwa obszarów wiejskich, w tym – do kultury i dziedzictwa kulturowego miast o tradycjach rolniczych. Za jego pośrednictwem chcieliśmy upowszechnić wyniki oryginalnych badań naukowych poświęconych kulturze i dziedzictwu obszarów wiejskich, wesprzeć młodych naukowców i ich promotorów oraz zachęcić ich do kontynuacji badań w tym zakresie.

Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem odbiorców. Otrzymaliśmy wiele zgłoszeń, zarówno na prace doktorskie, jak i magisterskie. Ich tematyka oscylowała wokół zagadnień związanych z szeroko pojętą kulturą i dziedzictwem obszarów wiejskich i dotykała między innymi problemów z zaresu architektury, sztuki, muzykologii, socjologii i geografii. Po kwalifikacji formalnej, jury oceni wnioski pod kątem merytorycznym i wybierze zwycięzców. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej i profilach społecznościowych.

Dziękujemy patronom naszego Konkursu za zaangażowanie i rozpropagowanie informacji o nim oraz wszystkim uczestnikom za chęć podzielenia się z nami swoimi osiągnięciami naukowymi.

Życzmy powodzenia!