W październiku 2021 roku Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich w Polsce. Uprzejmie informujemy, że w tym tygodniu upływa termin nadsyłania zgłoszeń! Czekamy na Państwa prace do 31 grudnia! Zapraszamy do udziału!

Konkurs jest skierowany do osób, które obroniły prace magisterskie i doktorskie związane z różnymi dyscyplinami naukowymi z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i nauk o sztuce, tematycznie ściśle odnoszące się do tradycji i współczesności szeroko pojętej kultury wsi i dziedzictwa obszarów wiejskich ziem polskich, w tym – do kultury i dziedzictwa kulturowego miast o tradycjach rolniczych. Celem konkursu jest popularyzacja wyników oryginalnych badań naukowych poświęconych kulturze i dziedzictwu obszarów wiejskich, wspieranie młodych naukowców i ich promotorów oraz zachęcanie ich do kontynuacji badań w tym zakresie.

 

W Konkursie oceniane będą prace doktorskie obronione w latach 2017–2021 oraz prace magisterskie bronione w latach 2018–2021. Mogą być one zgłaszane przez autorów, promotorów, recenzentów, jednostki naukowe, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Komisja konkursowa będzie oceniała wyłącznie prace obronione, niepublikowane, napisane w języku polskim, oryginalne, zawierające wyniki autorskich badań i nowatorskich analiz oraz dające możliwość praktycznego wykorzystania wyników badań przez różnego typu uczestników i kreatorów kultury wsi oraz interesariuszy dziedzictwa obszarów wiejskich.

Patronat nad konkursem objęli m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek, Polski Komitet ds. UNESCO, Narodowe Centrum Kultury oraz Polskie Radio.

Zgłoszenia można nadsyłać do 31 grudnia 2021 r.

Nagrody są finansowane ze środków Organizatora (Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi)

a) Najlepsza praca magisterska:
− I nagroda – 4 000 zł
− II nagroda – 3 000 zł
− III nagroda – 2 000 zł

b) Najlepsza praca doktorska:
I nagroda – 7 000 zł
II nagroda – 6 000 zł
III nagroda – 5 000 zł

Nagrody dla promotorów prac:
a) promotor najlepszej pracy magisterskiej – 2 000 zł;
b) promotor najlepszej pracy doktorskiej – 4 000 zł.

Załącznik 1. Regulamin konkursu 

Załącznik 2. Formularz zgłoszenia pracy (pdf)

                   Formularz zgłoszenia pracy (doc)

Załącznik 3. Plakat Konkursu

Osoba do kontaktu:
Joanna Szymańska-Radziewicz,
tel. 511 056 861, e-mail: konkurs.mgr-dr@nikidw.edu.pl

Foto. pixabay.com (zdj. wyróżniające)