Organizator: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Miasteczko Galicyjskie

Wystawa zrealizowana przez Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w ramach projektu „Skansenowa systemowa opieka nad dziedzictwem małopolskich muzeów na wolnym powietrzu”. Na wystawie prezentowane są współczesne i archiwalne fotografie przedstawiające rzemieślników, a także obiekty reprezentujące przemysł wiejski na terenie Pogórza i Łemkowszczyzny.

Więcej informacji: http://muzeum.sacz.pl/

Foto. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

małopolskie Zapowiedzi Imprez
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu Map