Organizator: Studium Muzyki Liturgicznej w Rzeszowie

Konkurs skierowany jest do amatorskich zespołów chóralnych, zespołów wokalno – instrumentalnych oraz do orkiestr i zespołów instrumentalnych (dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych także studenckich). Jego celem jest podnoszenie jakości pracy artystycznej chórów amatorskich i zespołów wokalno – instrumentalnych oraz orkiestr, ocena dorobku artystycznego zespołów, integracja amatorskiego ruchu artystycznego w województwie podkarpackim oraz ocena pracy dyrygentów (doskonalenie zawodowe).

Zgłoszenia wraz z aktualnym zdjęciem chóru i link do nagrania z ostatniego roku lub załącznik z nagraniem dźwiękowym należy nadsyłać do 6 stycznia 2021 r.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/festiwalkoled/

Scheduled podkarpackie Zapowiedzi Imprez
Studium Muzyki Liturgicznej w Rzeszowie Map