Organizatorzy: Stowarzyszenie Folklorystyczne „Pawłosiowianie” w Pawłosiowie, Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie, Centrum Kulturalne w Przemyślu, Wójt Gminy Pawłosiów, Parafia Rzymskokatolicka w Pawłosiowie

Przegląd grup śpiewaczych z terenu powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego i przeworskiego. W Przeglądzie biorą udział zespoły kultywujące tradycje śpiewania kolęd zarówno religijnych jak i świeckich.

Oprócz znanych kolęd posłuchać będzie można także kolęd, pastorałek oraz kantyczek zakorzenionych w tradycji ludowej regionu Podkarpacia.

Więcej informacji: https://www.ck.przemysl.pl/

Scheduled podkarpackie Zapowiedzi Imprez
Stowarzyszenie Folklorystyczne "Pawłosiowianie" w Pawłosiowie Map