16 grudnia zwyczaj układania dywanów kwiatowych na procesje Bożego Ciała w Spycimierzu został wpisany na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO. To trzeci polski wpis, po krakowskim szopkarstwie (2018) i kulturze bartniczej (2020).

Decyzję o wpisie podjął Międzyrządowy Komitet ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego podczas 16. sesji w Paryżu. Wniosek złożony przez Polskę został wyróżniony przez ekspertów UNESCO jako przykład wzorcowej współpracy z depozytariuszami.

Tę radosną wiadomość, na specjalnie zwołanej konferencji prasowej, ogłosiła wiceszefowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowej, Magdalena Gawin.

To jest nasz trzeci wpis na światową listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Ogromnie cieszę się, że możemy się spotkać i ogłosić ten sukces Polski – powiedziała minister. -Pierwszą była tradycja szopkarstwa krakowskiego, następnie naszą drugą tradycją jest bartnictwo, a trzecią tradycja dywanów kwiatowych – podkreśliła Magdalena Gawin.

W trakcie konferencji połączono się także online z osobami przebywającymi w Spycimierzu (łódzkie, gmina Uniejów), w którym nieprzerwanie od ponad 200 lat trwa tradycja układania kwiatowych dywanów na procesje Bożego Ciała.

Józef Kaczmarek, burmistrz Uniejowa zaznaczył, że nie byłoby wpisu, gdyby nie wielcy mieszkańcy małej parafii w Spycimierzu, którzy od 200 lat w dzień Bożego Ciała wychodzą na drogę i ubierają ją na uroczystą procesję.

Spycimierz to jedyne miejsce w Polsce, gdzie procesja przechodzi po pięknym dywanie z żywych kwiatów. Parafia liczy niewiele ponad 300 mieszkańców. To przykład, że taka niewielka wspólnota może dokonać rzeczy wielkich, docenionych przez grono międzynarodowych ekspertów. Cieszymy się, że możemy dać przykład innym wspólnotom. Chcielibyśmy, żeby poszli w nasze ślady i promowali polskie dziedzictwo kultury – podkreślił burmistrz.

Prof. Katarzyna Smyk, przewodnicząca Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego podkreśliła, że wspólnota jest tak wspaniała, że to na pewno jest jedna z lepszych inwestycji Polski w dziedzictwo niematerialne. Pani profesor Smyk jest również Pełnomocnikiem Dyrektora NIKiDW ds. Programowych.

To jeszcze do nas nie dociera wszystko, ale mamy świadomość, że jest to wielka sprawa. O takim małym Spycimierzu z gminy Uniejów w woj. łódzkim w każdym zakątku świata może ktoś przeczytać i będzie wiedział, że jesteśmy – mówiła prezes Parafialnego Stowarzyszenia Spycimierskie Boże Ciało Maria Pełka.

Zapraszamy do przeczytania relacji NIKiDW z tegorocznych przygotowań do układania kwiatowych dywanów na Boże Ciało w Spycimierzu oraz wywiadu z panią Marią Pełką.

Relacja z udziału w przygotowaniach do Bożego Ciała w Spycimierzu!

Boże Ciało po spycimiersku – rozmowa z Panią Marią Pełką prezeską Parafialnego Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało”

Tekst: Rafał Karpiński
Red. Joanna Radziewicz

Źródło: https://podroze.onet.pl/aktualnosci/tradycja-dywanow-kwiatowych-na-procesje-bozego-ciala-wpisana-na-liste-unesco/kpvd5g0