Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że właśnie ukazał się nowy (czwarty w tym roku) numer kwartalnika „Kultura Wsi” wydawanego przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, w którym znajdziecie Państwo interesujące materiały przybliżające dziedzictwo kulturalne wsi. 

W numerze między innymi:

Rozmowa z Anną Gembicką, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rozwoju kultury na wsi, który – zdaniem Pani Sekretarz – można osiągać dzięki odpowiedniej współpracy pomiędzy instytucjami, a osobami zaangażowanymi w oddolne inicjatywy.

Artykuł Katarzyny Saks Dyrektor NIKIDW – na temat sytuacji społeczno-ekonomicznej twórcy i artysty na rynku sztuki.

Wywiady z laureatami 56. Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.

Przegląd wydarzeń, których współorganizatorem był NIKiDW.

Cały numer do przeczytania tutaj – Kultura Wsi nr 15

Więcej  o czasopiśmie:

Czasopismo „Kultura Wsi”

Red. A.S.