Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UMCS, Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS, Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne, Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka, „Pismo Folkowe” oraz Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego

W dniach 9–10 grudnia odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu spotkań towarzyszących Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”. W tym roku uczestnicy będą rozmawiać na temat opisu doświadczenia historycznego ludu. Na wydarzenie, które odbędzie się pod nazwą „Miejsce narracji ludowej w ogólnonarodowej narracji tożsamościowej”.

W komitecie honorowym konferencji zasiedli prof. dr hab. Jerzy Bartmiński i prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, a spotkanie odbędzie się pod patronatem Komisji Etnolingwistycznej KJ PAN i Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Konferencję otworzy panel dyskusyjny, w którym udział wezmą zaproszeni przez organizatorów eksperci.

Więcej informacji: https://www.mikolajki.folk.pl/