Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka zaprasza na jedyny tego  rodzaju konkurs w Europie, który od lat podtrzymuje tradycyjną grę na instrumentach pasterskich.

Na początku XIX wieku, możemy prześledzić – na Podlasiu i Mazowszu – związek gry na ligawce z okresem Adwentu. Ligawki były symbolem trąby Archanioła mającego zwiastować rychłe przyjście Zbawiciela. Na początku XX wieku, zwyczaj gry na ligawce w tym regionie w okresie Adwentu był powszechny. W okresie wojny zakazany przez Niemców, a po jej zakończeniu zaczął zanikać.

W 1975 roku ówczesny Dyrektor Muzeum Rolnictwa Kazimierz Uszyński postanowił podtrzymać ten zwyczaj i zorganizował pierwszy konkurs gry na ligawce, na który zgłosiło się kilku wykonawców. W 1980 roku został on przekształcony w imprezę o charakterze ogólnopolskim.

Ligawka to jeden z najstarszych instrumentów muzycznych w Polsce. Pierwotnie był to instrument pasterski. O ligawce ksiądz Krzysztof Kluk pisał „…Ligawki, w które pastuchy trąbią, osowe,wierzbowe…”.

Więcej informacji: https://www.muzeumrolnictwa.pl/

Foto. z archiwum MR w Ciechanowcu

Scheduled podlaskie Zapowiedzi Imprez
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka Map