Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi 10 lipca ogłosił konkurs malarski dla twórców ludowych „Duchowe świadectwa kapliczek przydrożnych”, którego celem jest popularyzacja charakterystycznych dla twórczości ludowej dziedzin sztuki zachowanych w kapliczkach przydrożnych, a także wzmacnianie lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, wzbudzenie zainteresowania polskim dziedzictwem kulturowym zachowanym w kapliczkach. Uczestnicy mają za zadanie przeanalizować najistotniejsze zagadnienia charakteryzujące estetykę wybranych obiektów i na ich podstawie stworzyć swoje autorskie realizacje malarskie. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody pieniężne.

Kapliczki i krzyże przydrożne są zabytkiem kultury i ważnym nośnikiem tradycji lokalnych społeczności. Wymiernym efektem konkursu będzie odświeżenie wizerunku starych, zaniedbanych do tej pory kapliczek lub uatrakcyjnienie już odnowionych. Projekt ma również na celu zbadanie i udokumentowanie walorów artystycznych kapliczek przydrożnych Archidiecezji Częstochowskiej oraz udostępnienie zdobytych wniosków i materiałów dla szerszego grona odbiorców. Powstanie internetowa baza danych, docelowo o charakterze ogólnopolskim.


Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Metropolita Częstochowski dr Wacław Depo oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pani Anna Gembicka.
Patronami medialnymi są Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Polskie Radio Katowice i Gazeta Częstochowska.
Oficjalnym Partnerem inicjatywy został Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie, który ufunduje wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych.


Konkurs podzielony jest na dwa etapy!

  • Nabór zgłoszeń w pierwszym etapie konkursu trwa do 30 listopada 2021 roku. Zdjęcia obrazów i formularze zgłoszeniowe proszę przesyłać na adres mail: czestochowa@nikidw.edu.pl.
  • Spośród uczestników pierwszego etapu konkursu Organizator zakwalifikuje wybrane zgłoszenia do drugiego etapu. Uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu muszą wysłać oryginały swoich dzieł malarskich i dokumenty na adres Sekretariatu Konkursu. Po zakończeniu drugiego etapu Jury wyłoni laureatów. Przebieg projektu koordynuje jednostka terenowa NIKiDW w Częstochowie.

W pierwszej edycji konkursu w ramach kategorii malarstwo twórcy wykonają prace związane z przedstawieniem, formą i tradycją następujących obiektów:
– kapliczka słupowa św. Tekli w Woli Życińskiej znajdująca się na terenie gminy Wielgomłyny,
– kapliczka domkowa św. Anny w Łobodnie znajdująca się na terenie gminy Kłobuck,
– kapliczka skrzynkowa Matki Boskiej Bolesnej z Limanowej w Pabianicach znajdująca się na terenie gminy Janów.

Szczegółowe informacje na temat obiektów znajdują się w specyfikacji przygotowania pracy, która jest załącznikiem do Regulamin Konkursu (pobierz). Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę malarską.

Załącznik 1. Karta Uczestnika (pobierz)

Załącznik 2. Specyfikacja przygotowania pracy (pobierz)

Załącznik 3. Plakat konkursowy (pobierz)

Przewodniczącym Jury jest artysta dr hab. Zdzisław Wiatr – prof. Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie. Urodził się w 1960 roku w Głubczycach, z którymi jest emocjonalnie związany i które stanowią inspiracje do powstania nowych projektów artystycznych. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach. W latach 1986-1987 uzyskał stypendium Ministra Kultury i Sztuki dla młodych twórców. Jego twórczość charakteryzuje perfekcyjny warsztat rysunkowy, obserwacja i analiza otaczającej go rzeczywistości. Szczególnie ważnym motywem w sztuce Zdzisława Wiatra jest aspekt duchowy polskiej wsi. Dostrzeżenie nie prowokującej szczerości w pejzażu mimetycznej wsi tworzy jej autentyczną retrospekcję w oczach widza. Ta impresja prostoty połączona z doskonałym warsztatem artysty wywołuje refleksje nad walorami naszej rodzimej tradycji. Przykładowe prace:

 

Profesor UJD dr hab. Zdzisław Wiatr będzie autorem publikacji pokonkursowej o charakterze popularnonaukowym. Zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony na portalu Facebook artysty: www.facebook.com/WindArtSpace.

Sekretariat Konkursu „Duchowe świadectwa kapliczek przydrożnych” znajduje się w siedzibie jednostki terenowej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Częstochowie:
ul. Jana III Sobieskiego 7
42-217 Częstochowa
Informacje nt. Konkursu – czestochowa@nikidw.edu.pl
tel. 511 134 364 lub 506 582 643

Fot. wyróżniająca: Paula Zasada