Z radością informujemy, iż tegoroczny tom „Łódzkich Studiów Etnograficznych” właśnie został opublikowany! Tom wydano dzięki finansowemu wsparciu Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Tematem przewodnim numeru jest MAPA! Znajdą w nim Państwo również artykuł poświęcony działalności Instytutu!
Zapraszamy do lektury!

Zawartość można znaleźć pod adresami:
Akademicka Platforma Czasopism:
https://apcz.umk.pl/LSE/issue/view/2074
oraz
https://lse.ptl.info.pl/2021/11/08/tom-lx-2021/

Łódzkie Studia Etnograficzne to czasopismo z bogatą tradycją, które powstało w 1959 roku,
Specyfikę „ŁSE” określają ramy współczesnych debat
i zainteresowań etnologów (antropologów) oraz połączenie teorii z praktyką. Czasopismo wpisuje się w aktualne dyskusje podejmujące problematykę kultury w jej aspektach teoretycznych, analityczno-interpretacyjnych, diagnostycznych i praktycznych, nie gubiąc przy tym swego etnograficznego rodowodu.

Przeczytaj o Instytucie:

Red. A.S.