Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujmy, że limit dostępnych miejsc na konferencję „Tradycje Kulinarne Polskiej Wsi” w trybie stacjonarnym został wyczerpany.
Do 19 listopada przyjmujemy zgłoszenia do udziału w konferencji w trybie zdalnym.

Zapraszamy!

Konferencja „Tradycje Kulinarne Polskiej Wsi”
25 listopada 2021 r. Warszawa

 Konferencję adresujemy do Kół Gospodyń Wiejskich, instytucji kultury i organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich oraz przedstawicieli Lokalnych Grup Działania. Jej celem będzie zapoznanie uczestników z tematyką polskich produktów regionalnych i lokalnych, przybliżenie zagadnień związanych ze znakowaniem jakości produktów tradycyjnych, oraz promocja polskiego dziedzictwa kulinarnego.

Konferencja pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka

 Zgłoszenia należy dokonywać poprzez wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres konferencja@nikidw.edu.pl do dnia 19-go listopada br.

Konferencja realizowana jest przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi we współpracy z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego na zlecenie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w ramach projektu „Tradycyjne praktyki kulinarne szansą dla współczesnych wiejskich gospodarstw domowych” finansowanego z Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021.

Zaproszenie i Program Konferencji

Formularz zgłoszenia udziału w Konferencji – tryb zdalny

Regulamin konferencji

Klauzula informacyjna

Red. A.S.