Dom Kultury w Czarnej Białostockiej zaprasza do udziału w konkursie, którego celem jest promocja dziedzictwa kulturowego związanego z tradycjami rękodzielniczymi terenów pogranicza polsko-białoruskiego (województwo podlaskie, obwód grodzieński), pogłębianie wiedzy o dorobku kulturowym obu regionów. Należy zwrócić uwagę na ogromne bogactwo i różnorodność tradycji rękodzielniczych, występujących na tych terenach oraz odnajdywanie ich wspólnych historii.

Więcej informacji: http://dkczarna.com/

 

podlaskie Zapowiedzi Imprez
Dom Kultury w Czarnej Białostockiej Map