30 października mija termin nadsyłania prac na Ogólnopolski konkurs rzeźbiarski pt.: „Pradzieje zbawienia. Starotestamentowe wizerunki Boga i człowieka w rzeźbie ludowej” organizowanego przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych z siedzibą w Lublinie.

Konkurs został ogłoszony pod koniec maja tego roku. Jego celem jest przede wszystkim popularyzowanie i dokumentowanie bardzo ważnej dziedziny twórczości ludowej, jaką jest rzeźba oraz pobudzanie inwencji twórczej w poszukiwaniu starotestamentowych motywów i narracji.

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do twórców pełnoletnich z terenu Polski, zarówno tych zrzeszonych, jak i niezrzeszonych w STL. Każdy z uczestników może zgłosić jedną pracę lub cykl kilku rzeźb opatrzonych jednym tytułem. Zostaną one ocenione przez powołane jury. Laureaci otrzymają nagrody finansowe i dyplomy. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w grudniu 2021 roku.

W 2022 roku od czerwca do końca sierpnia ZGSTL przewiduje zorganizowanie wystawy pokonkursowej w Galerii Sztuki Ludowej STL oraz wydanie obszernego katalogu prezentującego nagrodzone prace.

Szczegóły konkursu oraz regulamin pod adresem:  www.konkurs.zgstl.pl

* Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi jest partnerem tego wydarzenia.

lubelskie Wydarzenie Zapowiedzi Imprez
Stowarzyszenie Twórców Ludowych Map