20 października odbyła się inauguracja roku akademickiego 2020/2021 na Staromiejskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku im. Marii Skłodowskiej-Curie funkcjonującym przy Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Uniwersytety Trzeciego Wieku to w ostatnim czasie najpopularniejsza forma edukacji ludzi starszych. Często działają one pod patronatem wyższych uczelni lub są powoływane przez stowarzyszenia prowadzące działalność popularnonaukową lub kulturalno-rekreacyjną. Ich celem jest: upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych, aktywizacja osób starszych, poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów, angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska, podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej.

Działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku przyczynia się do zmiany negatywnego stereotypu człowieka starszego w Polsce. Umożliwiają seniorom zmianę ich trybu życia, pozwalają na zdobywanie nowych umiejętności i realizację pasji, na które do tej pory brakowało im czasu. Wiele osób rozpoczyna wówczas naukę języków obcych, poznaje tajniki Internetu czy odkrywa w sobie żyłkę sportową. Dla osób na emeryturze niezwykle ważne jest również poczucie przynależności do określonej grupy. Podczas zajęć nawiązują się liczne przyjaźnie, a obecność rówieśników dodatkowo dopinguje do wyjścia z domu i spotkań.

 

 

Od roku akademickiego 2008/2009 Centralna Biblioteka Rolnicza organizuje zajęcia Staromiejskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku o profilu humanistyczno-przyrodniczym, który przyjął imię Marii Skłodowskiej-Curie. Tę ważną inicjatywę kontynuuje Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.

 

 

20 października odbyła się inauguracja roku akademickiego 2020/2021, na którą, po przerwie związanej z pandemią, licznie przybyli spragnieni wiedzy i towarzystwa słuchacze. Serdecznie przywitała ich Elżbieta Osińska-Kassa, kierownik Uniwersytetu oraz Katarzyna Saks, dyrektor Instytutu. Obie panie podkreśliły, jak ważna dla naszej instytucji jest realizacja inicjatywy umożliwiającej osobom dojrzałym aktywne spędzanie czasu. „Dzięki Wam te mury znów ożyły. Dziękujemy Wam za to” – zapewniła pani Dyrektor. Po części oficjalnej wykład inauguracyjny na temat kultury gestu i słowa wygłosiła Zofia Kosińska. Wisienką na torcie był występ zespołu „Praskie Małmazyje”, który zaprezentował suitę piosenek warszawskich.

Wszystkim słuchaczom życzymy owocnego roku akademickiego!

Tekst. Joanna Radziewicz
Fot. Rafał Karpiński